Priser


Merk: Alle medlemmer, uansett alder, er pålagt å betale medlemsavgift til Norges Kampsportforbund i januar hvert år (eller når en melder seg inn i klubben). Dette er veldig viktig da det dekker bl.a. skadeforsikring. Dette kommer i tillegg til normal treningsavgift.

For å være fullt medlem i Sunyata Aikido Dojo og få graderingsrett, kreves minimum årsavgift + klippekort.

Voksne
Alternativ 1: Betale 3500,- hvert semester (6 måneder, vår eller høst).
Alternativ 2: Betale 600,- hver måned gjennom hele semesteret.
Alternativ 3: Betale 1000,- for et klippekort (10 treninger). Gyldig i kalenderåret det er kjøpt.

Tillegg: 250,- i graderingsavgift for hver kyu-gradering.
Medlemsavgift: 450,- i året.

Barn
Normalpris: 1700,- hvert semester (6 måndeder, vår eller høst).
Søskenrabatt: 1400,- hvert semester (6 måndeder, vår eller høst) hvis du har søsken som også trener hos oss.

Tillegg: 100,- i graderingsavgift (evt. nytt belte inkludert).
Medlemsavgift: 300,- i året.

Svartbeltetrening
Kr 90,- per gang, eller klippekort

Klubbkonto
1503.64.01815 (Sunyata Aikido Dojo Heggedal)