Terminologi


Hilsener
Onegai Shimasu – Ved begynnelsen av trening; «jeg er åpen», «jeg vil lære» eller «jeg ber om en tjeneste»
Domo Arigato Gosaimashita – Ved avslutning av trening; «Tusen takk for det vi har gjort sammen» (høflig form)

Roller
Uke – Angriper/Personen som blir kastet
Nage / Tori – Personen som kaster/utfører teknikk

Stillinger (Kamae)
Migi kamae – Høyre stilling
Hidari kamae – Venstre stilling
Sankakutai – Typisk aikido utgangsstilling, triangel
Ma-ai – Avstand mellom Tori og Uke

Seiza – Sittestilling hvor man sitter på hælene

Posisjonesrelatert (Hanmi):
Ai hanmi – Begge personer står migi eller hidari hanmi (shake hands)
Gyaku hanmi – En person står migi og den andre hidari
Gedan – lav hånd
Chudan – middels hånd
Jodan – høy hånd

Omote – fremsiden av uke (ofte relatert til irimi)
Ura – baksiden/utsiden av uke (ofte relatert til tenkan)

Uchi – Innsiden
Soto – Utsiden

Angrep
Atemi – Håndangrep, til punkt eller andre naturlige mål.

Shomenuchi – Vertikalt kutt mot toppen av hodet
Shomen-tsuki – Direkte angrep mot øynene

Munetsuki – Rett slag
Yokomen-uchi – Kuttangrep til siden av hodet eller nakken.
Katate-tori – Grep om håndledd
Kata-tori – Grep om skulder
Kubi-shime – Kvelningsangrep
Katate-tori Ryote-mochi – To hender griper om en hånd
Ryote-tori – Grep om begge håndledd
Ryokata-tori – Grep om begge skuldre

Situasjoner
Randori – Angrep fra mange personer
Hanmi Handachi-waza – Uke utfører stående angrep på sittende Tori
Suwari-waza – Både Tori og Uke utfører teknikk i sittende (seiza eller shikko)
Jiyu-waza – Freestyle
Jo-tori – Avvæpning mot stav
Tanto-tori – Avvæpning mot kniv
Kumi-jo – Parvis jo-kata øvelse
Kumi-tachi – Parvis bokken-kata øvelse
Taijutsu – Ubevæpnet øvelse

Forflytning (Taisabaki)
Irimi – Direkte inngang
Tenkan – Indirekte/inngang til utsiden. Kroppen snur rundt angrepslinje
Kaiten – Kroppsvending, motsatt vei av tenkan.
Tsugiashi – Glidesteg/oppfølgingssteg
Tsurikomiashi – Oppfølgingssteg der man ikke skifter ledende side.
Shikko – Knegange

Mae ukemi – forover rulle
Ushiro ukemi – bakover rulle

Låseprinsipper
Ikkyo – armlås
Nikkyo – uke sitt håndledd og albue danner 90º vinkler med underarm, spiralvridning oppover på uke sitt håndledd
Sankyo – uke’s albue bøyd ca 90º, oppover/innover vridning på uke’s håndledd
Yonkyo – nervepunktslås
Gokyo – Som ikkyo men med grep til innsiden av uke’s håndledd, til forsvar mot kniv.
Rokyo/Hijikime osae – albuelås som har røtter i nikkyo

Kasteteknikker
Shiho nage – Fire hjørners kast; tori går under uke’s arm slik at den «brettes» og håndleddet føres forbi skulderen på utsiden
Kote gaeshi – Håndleddskast der leddet vris mot utsiden. Lik shiho nage bortsett fra at man ikke trenger å gå under armen til uke.
Irimi nage – Inngangskast
Kokkyu nage – Pustekast, eller teknikkgruppe hvor uke kan kastes uten å bruke leddlås.
Koshi nage – Hoftekast, krever høyt fall.
Kaiten nage – Rotasjonskast
Udekime nage – Kast hvor man legger press på undersiden av uke’s albue.
Juji nage/Jujigarami – Kast hvor uke’s armer krysser hverander ved albuene.
Tenchi Nage – Himmel og jord kast; et kast hvor toris ene arm er rettet mot bakken og den andre er rettet mot himmelen.
Sumiotoshi – Dropping av hjørnet kast; Tori tar uke’s balanse ved å gå inn i det åpne «hjørnet» bak uke’s fremre skulder og sveiper føttene.
Aikiotoshi – Kast hvor ukes ben er låst sammen

Tall
Ichi – 1
Ni – 2
San – 3
Shi – 4
Go – 5
Roku – 6
Shichi – 7
Hachi – 8
Kyu – 9
Ju – 10