Om Aikido


Aikido er en relativt ny japansk kampkunst som har røtter i gamle samuraitradisjoner. Man har tatt bevegelsesmønstre og teknikker fra jujutsu, samt sverd og spydfektning og utviklet et kampsystem som har til hensikt å la utøveren uskadeliggjøre en eller flere motstandere. En aikido utøver vil tilstrebe teknikk på et slikt nivå at man har muligheten til å ikke påføre unødvendig skade på motstanderen

Aikido sine teknikker er i hovedsak basert på sirkulære bevegelser, og handler rent fysisk mer om total kroppsbeherskelse enn kondisjon og styrke. Teknikkene går ut på å uskadeliggjøre motstanderen ved låsing eller kast. Aikido legger ikke vekt på fysisk styrke hos utøveren, men utnytter angriperens bevegelsesenergi og intensjon (ki) til eget forsvar.

Aikido trenes under en samarbeidsmodell slik at utøverene kan bli kjent med teknikkene på en trygg og ufarlig måte. Tempo og nivå tilpasses den enkelte utøvers evne.