Ingen vanlig trening torsdag og fredag


NB! På grunn av sommerskolen blir det ikke vanlig trening torsdag 2. juni og fredag 3. juni, hverken voksne eller barn.